Vrije plaatsen 2021-2022 buitengewoon onderwijs

Gewoon basisonderwijs: vrije plaatsen voor aanmeldingsperiode, gepubliceerd op 24 februari 2021.

Buitengewoon basisonderwijs: vrije plaatsen voor voorrangsperiode voor kinderen van personeel, gepubliceerd op 20 april 2021.